Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn

Ts. Hoàng Anh Tuấn đã có 3,5 năm Du học về ngành Quản trị Kinh Doanh tại Sydney, Australia. Sau đó Anh đã giành được học bổng Ahlers Asia Award để hoàn thành bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Vương Quốc Bỉ. Anh nhận bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại ĐH Califonia (Mỹ). Về Kinh nghiệm làm việc, Ts Hoàng Anh Tuấn đã từng đảm đương, Giám đốc Dự Án và Đối Ngoại của Phòng Thương Mại Châu Âu, EuroCham, Giám đốc Marketing của Microsoft, đã từng đón Bill Gates về Việt Nam, Giám đốc Phát Triển Thị Trường của General Electric, Tổng Thư Ký Hội Marketing Việt Nam. Hơn 10 năm giảng dạy và là đối tác của các trường RMIT of Australia, Concordia University of Irvine USA, Troy University of USA,.. Đã tham gia giảng dạy hàng trăm lớp CEO, doanh nghiệp và ngân hàng như Vietinbank, BIDV, Agribank, Sacombank, HD Bank, Nestle, Prudential, Mitsubishi, Degossa, Vietnam Airlines, VMS ….

Biography 

Ph.D Hoàng Anh Tuấn

After completing the first Bachelor in Education major in Physics, Hoàng Anh Tuan went to Australia to study Business and Management, After 3.5 years studying in Sydney, Tuan moved on to Belgium where he received the Ahlers Asia Award and his MBA degree at the University of Antwerp. 

After Australia and Europe, US then became his target to obtain knowledge and skills of international marketing, after 3 years studying at the Southern California University he has received his Doctor Degree with Honors in Business Management, Besides, during the last 8 years, Tuan has worked as consultant for many international projects to share his view of both sides of the world. He had 15 years to work in high position of big companies such as Business Development Manager in General Electric corp; Marketing Director in Microsoft Vietnam; Project Director and External relations in The European Chamber of Commerce in Vietnam..... After that, He was a lecturer on MBA, CEO & Corporate Training for RMIT, Latrobe University, Southern Colombia University. Now, He is acted as marketing communication consultant and trainer for programmes of various organizations such as WB, IFC, EU, ILO, MPDF,  Ausaid, Canada, SNV, GTZ, Nestle, Prudential, Mitsubishi, Degossa, Vietnam Airlines, VMS, Vietcombank, Agribank, Vietinbank..., as well of many import/export companies. 

 

Tóm tắt Tiểu sử

Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn DBA

Ts. Hoàng Anh Tuấn đã có 3,5 năm Du học về ngành Quản trị Kinh Doanh tại Sydney, Australia. Sau đó Anh đã giành được học bổng Ahlers Asia Award để hoàn thành bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Vương Quốc Bỉ. Anh nhận bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại ĐH Califonia (Mỹ).

Kinh nghiệm làm việc:

Ts. Hoàng Anh Tuấn đã có trên 15 năm kinh nghiệm làm việc:
   - Project Officer kiêm Giảng viên tại Dự Án Đào Tạo cán bộ Cao Cấp, AUSAid, Quĩ hỗ trợ phát triển Australia
   - 5 năm là GĐ Dự Án & Đối ngoại Dự án Xúc Tiến Thương Mại EU-VN
   - Từng làm Giám đốc Marketing Microsoft VN.
   - Giám Đốc Phát triển Thị trường General Electric VN (GE)
   - Tổng thư ký Hội Marketing Việt Nam

10 năm giảng dạy và là đối tác của các trường RMIT of Australia, Concordia University of Irvine USA, Troy University of USA,..
Đã tham gia giảng dạy hàng trăm lớp CEO, doanh nghiệp và ngân hàng như Vietinbank, BIDV, Agribank, Sacombank, HD Bank, Nestle, Prudential, Mitsubishi, Degossa, Vietnam Airlines, VMS ….
Riêng kinh nghiệm làm việc, đào tạo và tư vấn với Vietcombank:
   - Trên 20 lớp đào tạo với Vietcombank ở HCMC, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Bình, Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Dương.
   - Từng là thành viên tư vấn GE mua cổ phần VCB 
   - Ngoài ra cũng là khách hàng trung thành trên 15 năm của VCB
 

 

Some photos for reference: 

Picture

Figure 1-Match Making between Jack Immel, CEO of GE and President Triet of Vietnam

 

Picture 003

Figure 2- Match Making for GE International President to meet PM Dzung of Vietnam

 

billgate

Figure 3-Welcome Bill Gate to Vietnam & Launch Window Vista

 

Figure 4-Founder of GameShow "The Key to Success" shown on VTV1, VTV4

 

minister 2

Figure 5-Training PR & Handle Media for about 60 high ranking officials of Vietnam (Minister level)

 

Minister class 1

Figure 6-Training officials lead to good Government Relations

 

 

Figure 7- Some pictures for training